U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

donderdag 24 april 2014, 10.00u

Voorzitter
van Dirk de Kort, Bart Martens, Annick De Ridder, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Lies Jans en Griet Smaers
2516 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort en Bart Martens, de dames Annick De Ridder en Caroline Bastiaens, de heer Steve D’Hulster en de dames Lies Jans en Griet Smaers betreffende de aanpak en communicatie van de mobiliteitsoplossingen in Antwerpen.

De bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort

Voorzitter, collega’s, het was van belang dat na het Valentijnsakkoord in verband met de Oosterweelverbinding effectief verder kan worden gewerkt aan een draagvlak en dat de communicatie over het project ook verder zou gebeuren door BAM. Met dit voorstel van resolutie dringen wij daarop aan.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.