U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 14.06u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, ingevolge de vraag van de heer Van Hauthem naar een tweede lezing vanhet ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos kan de stemming daarover pas plaatsvinden vanaf morgenavond om 21.45 uur. (Rumoer)

Dat is de toepassing van het reglement. Ik stel voor dat de leden van het Bureau, of de fractieleiders, als men de volmacht geeft aan de fractieleiders, even samenzitten om te bekijken hoe we dat morgen regelen.

Ik verzoek de fractieleiders om naar de Anna Bijnszaal te komen.

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 22.10 uur.

– De vergadering wordt hervat om 22.15 uur.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dames en heren, de vergadering wordt hervat.

Na overleg met een aantal leden van het Bureau en een aantal fractievoorzitters is dit het besluit. We komen morgen om 10 uur bij elkaar. De stemmingen zullen plaatsvinden vanaf 11 uur. We komen vrijdag om 11.30 uur bij elkaar voor de stemming naar aanleiding van de tweede lezing.

Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 22.16 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.