U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 14.06u

Voorzitter
van Bart Van Malderen, Sonja Claes, Güler Turan, Katrien Schryvers, Helga Stevens en Goedele Vermeiren
2442 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 19, van de heer Van Malderen en de dames Claes, Vermeiren, Turan, Schryvers en Stevens, op artikel 18.

Stemming nr. 66

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
    2 leden hebben neen geantwoord;
  29 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 18.

Stemming nr. 67

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  30 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  30 leden hebben zich onthouden.

Artikel 18 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 68

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  35 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  35 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.