U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 63

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  32 leden hebben ja geantwoord;
  65 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  32 leden hebben ja geantwoord;
  63 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet niet aan.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen

Voorzitter, dit voorstel van decreet ging over de regeling van de parlementaire controle met betrekking tot begrotingen en meerjarenbegrotingen. Het heeft een duidelijke bespreking gekend in de commissie Financiën en Begroting. Het kon ook rekenen op de steun van de voorzitter van de commissie. De meerderheid heeft zich onthouden, wij hebben het goedgekeurd, samen met de commissievoorzitter. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het ten zeerste betreur dat dit voorstel van decreet nu andermaal sneuvelt, mijnheer Sauwens, wegens partijpolitieke belangen. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Voorzitter, het is inderdaad zo dat dit in de commissie besproken is. De indieners hebben het toegelicht en er zijn vanuit de commissie geen noemenswaardige bemerkingen gemaakt. Ik heb het inderdaad mee goedgekeurd in de commissie. Maar goed, de meerderheid beslist vandaag om dit standpunt in te nemen en ik heb me onthouden.

Het voorstel van decreet gaat eigenlijk over een heel technische zaak betreffende de meerjarenbegroting om, naarmate de parameters wijzigen, de zaken meer regelmatig te bekijken.

Mijnheer Vereeck, het is natuurlijk ook geen wereldschokkend voorstel van decreet.

Ik blijf consequent. Ik heb in de commissie voor gestemd en ik onthoud me vandaag. De meerderheidsfracties zijn van oordeel dat ze ertegen zijn.

De voorzitter

Mijnheer Tommelein, u vraagt het woord, maar met alle respect, we gaan het debat nu niet heropenen. Het reglement zegt dat u het woord kunt voeren als reden voor onthouding, maar u hebt voor gestemd. Goed, we zullen ons tolerant opstellen.

De heer Tommelein heeft het woord. 

Voorzitter, ik houd het heel kort. Ik betreur dit ook. In de commissie werden geen noemenswaardige opmerkingen gemaakt en de commissie heeft het voorstel van decreet goedgekeurd. Nu wordt het in plenaire zitting door de meerderheidspartijen op deze manier weggestemd. Ik vind dat belachelijk, zeker wetende wat er hier vandaag allemaal is gebeurd met het ontwerp van decreet betreffende natuur en bos. Ik vraag me af waarmee we hier in godsnaam bezig zijn. (Applaus bij de oppositie)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.