U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght

Collega’s, ik wil nog even uw aandacht vragen voor het volgende. Daarstraks hebben we een debat gehad. We hebben onze collega’s van de N-VA tot vervelens toe twee heel duidelijke vragen gesteld, waarop we een ja of een nee hebben gevraagd. We hebben dat antwoord niet gekregen.

Ik wil iedereen nu lezing geven van de persmededeling die zij nu reeds hebben verstuurd. Daarin staat: “Net als elk compromis bevat dit decreet goede punten, maar ook elementen waar onze partij minder gelukkig mee is, zoals het basisondersteuningsbudget. Een vast bedrag voor personen met een beperking belemmert immers de mogelijkheid om echt zorg of ondersteuning op maat van de persoon aan te bieden.”

Waarmee is men bezig? Dit is er echt over! Mocht ik vandaag een lange broek dragen in plaats van een jurk, ik zou zeggen: hier zakt mijn broek van af. Dit kan niet! (Applaus bij de oppositie. Opmerkingen)

De voorzitter

Met alle respect, we gaan geen nieuw debat voeren. Er is voldoende mogelijkheid voor geweest. Er wordt niet meer over gesproken. We gaan nu over tot de stemming. U kunt zich onthouden en een reden voor onthouding geven.

Mevrouw Mieke Vogels

Als het zo zit, vraag ik voor dit ontwerp van decreet ook een tweede lezing. (Applaus)

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 31, van de dames Van der Borght en Vogels en de heer Gysbrechts, op artikel 2.

Stemming nr. 47

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  34 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 48

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  34 leden hebben neen geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 32, van de dames Van der Borght en Vogels en de heer Gysbrechts, op artikel 16.

Stemming nr. 49

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  33 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 16.

Stemming nr. 50

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  34 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 16 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 33, van de dames Van der Borght en Vogels en de heer Gysbrechts, op artikel 31.

Stemming nr. 51

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  34 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 31.

Stemming nr. 52

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  34 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 31 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 53

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  34 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.