U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 14.06u

Voorzitter
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Sas van Rouveroij, Luckas Van Der Taelen en Boudewijn Bouckaert
2487 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is voorstel van resolutie van de heren Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Sas van Rouveroij, Luckas Van Der Taelen en Boudewijn Bouckaert betreffende de tweehonderdste verjaardag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de herdenking van de verwezenlijkingen van Willem I.

De bespreking is geopend.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire

Voorzitter, collega’s, zonder het vlotte tempo van deze plenaire vergadering in het gedrang te willen brengen, wil ik mijn collega-indieners Kennes, Van Der Taelen, Bouckaert en inzonderheid Sas van Rouveroij bedanken voor hun bijdrage. Sas van Rouveroij vermeld ik speciaal omdat hij al eerder een voorstel van resolutie had ingediend over dit thema, weze het dat zijn tekst wat meer op de stad Gent was gefocust.

Voor de inhoud verwijs ik naar de tekst en naar de interessante gedachtewisseling die we hadden in onze commissie Buitenlands Beleid. Ondertussen is er tot mijn verbazing of niet tot mijn verbazing vooral in de Franstalige pers over dit voorstel van resolutie wel wat te doen geweest. Maar zoals professor emeritus Els Witte ook laat optekenen: dit voorstel van resolutie is in geen enkele mate tegen een andere gemeenschap of een ander gewest gericht, integendeel. Het reikt ook de hand aan de andere entiteiten in de Benelux om samen die merkwaardige historische figuur en die gebeurtenissen te herdenken.

In de commissie zijn we geland met een heel grote steun, zelfs unanimiteit, en ik hoop dat die unanimiteit straks ook in deze plenaire vergadering zal blijken. Waarvoor dank.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.