U bent hier

De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, tenzij ik me vergis, is er nog de algemene uitgavenbegroting. Wanneer komt die?

De voorzitter

Dat is het eerste punt morgenvroeg.

De heer Joris Van Hauthem

Omdat de minister hier niet kan zijn.

De voorzitter

Sorry, ik had aan de ministers gezegd dat ze hier vandaag niet meer aanwezig moesten zijn. Ik wist niet dat de agenda zo snel zou worden afgehandeld en ik heb dus als voorzitter bepaald dat de begrotingswijziging morgenvroeg om negen uur zou worden behandeld.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik neem u niets kwalijk, maar ik vind wel dat, als de regering – en het gaat over dé regering – rechtstreeks naar het Vlaams Parlement komt met ontwerpen van decreet, ze hier moet zijn. Dat kan immers op elk ogenblik worden besproken. Ik verwijt u niets. Ik verwijt de regering alles.

De voorzitter

Zowel minister Van den Bossche als minister Muyters was bereid te komen. Eerst was de boodschap gegeven dat dit morgenvroeg zou worden behandeld. Die boodschap is in de loop van de avond blijven bestaan. Het is hier veel sneller gegaan met de bespreking van een aantal ontwerpen van decreet. Minister Van den Bossche was inmiddels al in Gent aangekomen, en ik heb gezegd dat we dat morgenvroeg behandelen. (Opmerkingen)

We gaan hier geen drama’s doen. Ik neem daar persoonlijk de verantwoordelijkheid voor op mij. (Opmerkingen)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.