U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verdaging

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot verdaging van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Ik wil inderdaad voorstellen, voorzitter, minister-president, collega’s, om dit ontwerp van decreet te verdagen, desnoods, afhankelijk van onze agenda, tot morgen. Ons parlement wordt hoe dan ook niet ontbonden en blijft in functie tot 25 mei.

Ik wil u ook de reden van mijn voorstel tot verdaging toelichten. Dit is een ontwerp van decreet dat rechtstreeks naar de plenaire vergadering komt. Het is ingediend op 7 april. Blijkbaar heeft men, om een of andere reden, niet de tijd gevonden om dat tijdig bij het Vlaams Parlement in te dienen, het in de commissie te bespreken en het dan naar de plenaire vergadering te brengen om er daar over te laten stemmen.

Waarom is dat? Als je het stuk bekijkt, ligt de oorzaak eigenlijk bij de Vlaamse Regering zelf. Het is toch wel hemeltergend, minister-president, collega’s, dat al op 13 januari van dit jaar de Vlaamse Regering over dit ontwerp een hoogdringend advies heeft gevraagd bij de Raad van State. De Raad van State heeft gezegd: excuseer, maar de reden van de hoogdringendheid, namelijk dat het parlement over drie maanden gesloten – en dus niet ontbonden – zal zijn, is geen reden voor een hoogdringende behandeling door de Raad van State. Dat document zit trouwens bij deze bundel.

Het is pas op 17 maart, voorzitter, dat de Vlaamse Regering opnieuw naar de Raad van State is getrokken met de vraag om advies te verlenen binnen een termijn van dertig dagen. Dan hebben wij inderdaad dat advies gehad, dat klopt.

Dit gaat niet over een akkefietje, minister-president. Dit gaat over een deel van de uitvoering van de zesde staatshervorming. Het gaat over de wijze – ik heb het dan nog niet over de inhoud – waarop de gewesten en de gemeenschappen betrokken worden bij de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen. Er komt een coördinerend orgaan, paritair samengesteld, wat voor zich spreekt in de Belgische context.

Mij gaat het erover dat de Vlaamse Regering perfect in staat was geweest, indien zij haar werk behoorlijk had gedaan, om van de Raad van State een deftig advies te vragen, dat hier op tijd in te dienen, dat via de commissie te laten gaan en in de plenaire vergadering te bespreken. Men zet de Raad van State dus zo’n beetje voor schut, maar die speelt dan de bal terug door te stellen dat er geen sprake is van hoogdringendheid. Dan wacht men nog eens twee maanden om een deftig advies te vragen, en dan komt men te laat in dit Vlaams Parlement en gaat men rechtstreeks naar de plenaire vergadering. Excuseer, maar dat is geen manier van werken. Dat is de reden, voorzitter, waarom wij de verdaging van dit ontwerp van decreet vragen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord ? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot verdaging.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot verdaging is niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Van wie mogen wij een toelichting verwachten? Van de minister van Welzijn, die het mee heeft ondertekend en die er niet is?

De voorzitter

Minister-president, kunt u eventueel een toelichting geven? Of moet ik de minister vragen? Dan doen we dat nog in de loop van deze avond. Ik probeer minister Vandeurzen te bereiken, maar ik krijg hem niet te pakken. Het is zijn antwoordapparaat.

De heer Joris Van Hauthem

Neen, maar wij moeten dit wel hier meteen behandelen in de plenaire vergadering, zonder minister.

De voorzitter

Ik heb vandaag de hele dag rekening gehouden met alle mogelijke en onmogelijke verwachtingen. Ik heb geprobeerd die ministers allemaal hier te krijgen. Tot nu toe is iedereen daarop ingegaan. Ik kan me ook voorstellen dat de minister-president verkiest dat minister Vandeurzen dat doet. Dan wachten we tot minister Vandeurzen hier is en dan gaan we gewoon verder met de rest van de agenda, tot 9.15 uur. Dat is geen enkel probleem voor mij. Ik laat dus minister Vandeurzen bellen. Dan stellen we dit punt even uit en dan gaan we nu over tot de voorstellen van decreet. (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.