U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verdaging

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik wil de verdaging vragen van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. Gisteren heeft het Uitgebreid Bureau daarover even gepraat. Toen heb ik gezegd dat de aanpassing van de agenda wat ons betreft niet eenparig is. Ik had daarbij het genoemde ontwerp in gedachten. Ik zou graag heel kort uitleggen waarom we dat van de agenda willen.

De voorzitter

Vindt u het goed dat u de toelichting later geeft? Ik moet het toch voorleggen aan de plenaire vergadering.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.