U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 9.00u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Collega’s, voor de verdere gang van zaken: er is nog een betoog van de heer Van Malderen en van mevrouw Stevens. Ik veronderstel dat de minister een repliek wil geven. Dus ik stel voor dat ik nu de vergadering sluit. Om 14 uur zijn er dan actuele vragen, waarna we het debat voortzetten over dit ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. Om minister Vandeurzen te belonen, bespreken we dan ook nog het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. Dat sluit daar immers bij aan. Dan gaan we verder met het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV, en vervolgens met het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.