U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 9.00u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Collega’s, voor de verdere gang van zaken: er is nog een betoog van de heer Van Malderen en van mevrouw Stevens. Ik veronderstel dat de minister een repliek wil geven. Dus ik stel voor dat ik nu de vergadering sluit. Om 14 uur zijn er dan actuele vragen, waarna we het debat voortzetten over dit ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. Om minister Vandeurzen te belonen, bespreken we dan ook nog het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. Dat sluit daar immers bij aan. Dan gaan we verder met het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV, en vervolgens met het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.