U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 9.00u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot wijziging van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Koen Van den Heuvel bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ik zou willen vragen de beraadslaging over het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos met een uurtje uit te stellen. Er zijn nog amendementen op komst. De beraadslaging zou dan tegen 11.30 uur kunnen worden aangevat.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, ik wil hier even op ingaan. Toen het ontwerp van decreet waar de vraag om uitstel betrekking op heeft in de commissie werd besproken, had mijn fractie al de indruk dat het er op het einde van de legislatuur nog holderdebolder werd doorgeduwd. Het bewijs is dat nu nog veel amendementen worden voorbereid. Dit bewijst dat met betrekking tot dit ontwerp van decreet geen goed wetgevend werk is verricht. Ik weet niet wat de andere oppositiepartijen hiervan vinden, maar ik vind wat hier nu aan de gang is geen goede werkwijze. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters

Voorzitter, ik steun mevrouw De Vroe. Tijdens de commissiebesprekingen hebben we zelf amendementen ingediend. Na de indiening van het verslag hebben we die opnieuw ingediend. We hadden toen vernomen dat de meerderheid dit ook zou doen. Dit bleek toen niet mogelijk. Nu we de bespreking in de plenaire vergadering beginnen, blijken die amendementen nog onderweg te zijn. Het is ongezien tijdens de laatste vergadering van een legislatuur op deze wijze nog een belangrijk ontwerp van decreet af te werken. Dit is niet de werkwijze die wij vooropstellen om goed werk te kunnen leveren. (Applaus bij Groen en Open Vld)

De voorzitter

Aangezien de meerderheid van de aanwezigen met het voorstel akkoord gaat, wordt de bespreking met een uur uitgesteld. (Opmerkingen. Rumoer)

Ik heb niemand horen zeggen dat hij met dit uitstel niet akkoord gaat. De beraadslaging over het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos wordt met een uur uitgesteld.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.