U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, ik stel voor om de agenda van de plenaire vergaderingen van woensdag 23 april 2014 aan te vullen met:

het voorstel van decreet van de heren Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen en mevrouw Elisabeth Meuleman houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof,

het verslag over het verzoekschrift over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal,

het verslag over het verzoekschrift over de invoering van het klein beschrijf voor een eerste schijf van het kadastraal inkomen (KI) voor de registratierechten (zgn. verkooprecht)

en de motie van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heer Jo De Ro en de dames Irina De Knop en Marleen Vanderpoorten tot besluit van de op 13 maart 2014 door mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Jo De Ro in commissie gehouden interpellaties tot minister Pascal Smet.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

We komen opnieuw bijeen op woensdag 23 april 2014 om 9 uur en 14 uur en eventueel op donderdag 24 april 2014 om 9 uur en 14 uur.

Dat wil zeggen dat er op woensdag sowieso zal worden gestemd. Is de agenda niet afgehandeld, dan zal die op donderdagvoormiddag 24 april om 9 uur worden voortgezet. Het kan ook zijn dat er op donderdagvoormiddag op het einde van de vergadering wordt gestemd. Lukt dat niet, dan gaan we verder op donderdagnamiddag. Uiteraard zijn er ook de actuele vragen.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 18.55 uur.

RECHTZETTING

In de Handelingen van de plenaire vergadering van 26 februari 2014 werden de zinnen “We moeten ook voortzetten wat we met die PIO-projecten (Plan voor de Internationale Ontwikkeling) hebben opgestart in het basisonderwijs, waar de basis wordt gelegd.” en "Daarom zijn we met het PIO begonnen in Antwerpen, Gent, Brussel en de mijnstreek, om te overtuigen – want de scholen hebben autonomie  – om het over een andere boeg te gooien." respectievelijk vervangen door “We moeten ook voortzetten wat we met die pIE.O-projecten (project Innoveren en Excelleren in Onderwijs) hebben opgestart in het basisonderwijs, waar de basis wordt gelegd.” en "Daarom zijn we met het pIE.O begonnen in Antwerpen, Gent, Brussel en de mijnstreek, om te overtuigen – want de scholen hebben autonomie  – om het over een andere boeg te gooien." (Hand. Vl.Parl. 2013-14, 26 februari 2014, nr. 26, 46)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.