U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  96 leden hebben ja geantwoord;
  15 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop

Voorzitter, mag ik nog even een stemverklaring afleggen?

De voorzitter

Mevrouw De Knop, dat kan niet want u hebt voor het voorstel van resolutie gestemd. Volgens het reglement kan dat niet. U had zich moeten onthouden. (Rumoer. Gelach)

Ik wil echter tolerant zijn. Ik geef u graag het woord. (Rumoer)

Mijnheer Penris, van mevrouw Dillen moet ik tolerant zijn, maar van u mag het niet.

Mevrouw De Knop heeft het woord. (Opmerkingen van de heer Jan Penris)

Mevrouw Irina De Knop

Ik had inderdaad het woord moeten vragen voor de stemming. Ik wil in elk geval nog even verklaren dat de Open Vld-fractie bijzonder tevreden is met de goedkeuring van dit voorstel van resolutie.

We zijn vooral bijzonder tevreden dat de meerderheid, en zeker de hoofdindieners, bereid werden gevonden om een aantal amendementen van de heer De Gucht en mezelf mee goed te keuren om er zo voor te zorgen dat het voorstel van resolutie op enkele vlakken scherper wordt gesteld en uitgebreid wordt naar de domeinen onderwijs, gezondheidszorg en met betrekking tot de informatieverstrekking en het toezicht op de berichtgeving, ook in de sociale media. Ik hoop dat we op deze manier nog een stap verder komen tot een brede, maatschappelijke aanvaarding van transgenders.

Voorzitter, ik dank u dat ik dit nog even mocht toevoegen. (Applaus bij Open Vld, sp.a en Groen)

De voorzitter

Collega’s, ik wil even een mededeling doen van de hoofdindiener, de heer Piet De Bruyn. Hij deelt mij mee dat hij heel blij is dat dit voorstel van resolutie vandaag wordt goedgekeurd omdat hij vandaag 46 jaar jong is. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.