U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
van Peter Reekmans, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck en Patricia De Waele
2519 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Peter Reekmans bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Peter Reekmans, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert en Jurgen Verstrepen en de dames Ulla Werbrouck en Patricia De Waele tot uitoefening van het recht van onderzoek naar het beleid van de Vlaamse overheid ten opzichte van Electrawinds.

Ik wijs op artikel 97, punt 1, zesde lid, van het Reglement van het Vlaams Parlement, dat luidt als volgt: “De plenaire vergadering spreekt zich bij stemming over de motie uit na verloop van ten minste 48 uur vanaf de indiening.” Dat betekent dat wij, in geval van aanvulling van de agenda, de hoofdelijke stemming over de motie in een volgende vergadering zullen moeten houden.

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Voorzitter, gelet op het initiatief van het voorstel van resolutie dat net is ingediend door de meerderheidspartijen en meerdere oppositiepartijen, wensen wij de hoogdringendheid in te trekken. Dat wil niet zeggen dat we de motie intrekken. We willen als fractie de hoorzittingen afwachten. Ik trek dus de hoogdringendheid in, maar niet de motie.

De voorzitter

Dient u dan een nieuwe motie in of houdt u deze aan?

De heer Peter Reekmans

We houden deze aan tot de hoorzittingen.

De voorzitter

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse ombudsdienst
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.