U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van haar bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van haar bijlagen.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ook dit is iets dat uitvoerig is besproken. Het gaat er eigenlijk over dat het Bureau op 24 februari heeft beslist om dit, met het oog hierop en op de wijziging van de rechtspositie, voor te leggen aan de plenaire vergadering. Wie het vanaf het begin leest, merkt dat het te maken heeft met de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Dat heeft repercussies op de opzegtermijnen, de carenzdag en de begeleidende maatregelen. De hele wijziging van de verschillende onderdelen heeft in het Belgisch Staatsblad gestaan. Een aantal bepalingen van deze wet vereisen daardoor een aanpassing van diverse artikelen van de rechtspositieregeling van onze medewerkers.

En, voorzitter, u hebt vermeld over wie het dan gaat: medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het is dus een van die dingen die uitgerold worden en die ook ons personeel, onze medewerkers aanbelangen. Daarom moet een aanpassing aan de rechtspositieregeling worden doorgevoerd en moet de plenaire vergadering hieraan haar goedkeuring hechten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van haar bijlagen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse ombudsdienst

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.