U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging, met onmiddellijke inwerkingtreding, van bijlage 1B en bijlage 6 bij het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging, met onmiddellijke inwerkingtreding, van bijlage 1B en bijlage 6 bij het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat.

De bespreking is geopend.

Het Bureau heeft op 31 maart 2014 een aanpassing van de bijlage 1B en bijlage 6 van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voorgelegd.

Het voorstel tot aanpassing van bijlage 1B die de personeelsformatie betreft, werd toegelicht in het Overlegcomité van 17 maart 2014 en de Personeelsraad heeft beslist om zich ter zake tot een advies te beperken. De Personeelsraad heeft hierover advies uitgebracht op 20 maart 2014. De Directieraad heeft op 25 maart 2014 advies uitgebracht.

Over het voorstel tot aanpassing van bijlage 6 bij het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat werd op 17 maart 2014 een akkoord bereikt in het Overlegcomité. Het betreft een aanpassing aan het systeem van de schooltoelage, waardoor ook kinderen in nieuw samengestelde gezinnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een schooltoelage voor het personeelslid.

U vindt de voorstellen tot wijziging van bijlage 1B en bijlage 6 van het personeelsstatuut hierbij gevoegd.

Namens het Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om de wijzigingen aan het personeelsstatuut met onmiddellijke ingang goed te keuren. 

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel tot wijziging, met onmiddellijke inwerkingtreding, van bijlage 1B en bijlage 6 bij het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.