U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van de heer Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat de gevolgen van de zesde staatshervorming betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, collega’s, ik zal herhalen wat ik in de commissie heb gezegd, maar waar ik in het verslag geen weerslag van vind, zelfs geen letter.

Dit voorstel tot wijziging van het reglement is inderdaad noodzakelijk om een aantal aanpassingen aan te brengen ten gevolge van de zesde staatshervorming. Het gaat dan onder meer over het aanwijzen van de deelstaatsenatoren, maar een van de elementen bevat ook een aantal bepalingen over de mogelijkheid om gezamenlijke decreten in te dienen, te bespreken en goed te keuren, over de parlementsgrenzen heen.

Nu weet ik ook wel dat dit voorstel van reglement een praktische uitvoering is van een grondwetswijziging die men in het federale parlement heeft goedgekeurd, maar ik raad de collega’s toch aan om dat eens te lezen. Dat is in de praktijk compleet onwerkbaar. Het komt erop neer dat gewestparlementen en gemeenschapsparlementen een en hetzelfde decreet zouden kunnen indienen en goedkeuren dat eerst naar een interparlementaire commissie moet gaan om daar te worden besproken, dan naar de verschillende commissies van de verschillende parlementen, waar men natuurlijk geen letter meer kan veranderen, want wanneer men dat doet, moet het terug naar de interparlementaire commissie. Dan moet het in de verschillende plenaire vergaderingen van de parlementen komen, waar er ook niets meer aan kan worden veranderd. Kortom, dit is onbegonnen werk.

De symbolische bedoeling van waarom men dit heeft ingeschreven in artikel 92 van de Grondwet, dat handelt over de samenwerking tussen de staat, de gemeenschappen en de gewesten, is een soort van recuperatie, van poging tot herfederalisering van het in dit geval decreetgevend werk.

Voorzitter, wij hadden gewild dat we dit niet in het reglement opnamen omdat dit niet alleen onwerkbaar is, maar omdat we dan ook symbolisch te kennen geven dat we het met deze sluikse vorm van herfederalisering niet eens zijn.

De voorzitter

De heer De Meyer is verslaggever. Het klopt dat u die opmerking hebt gemaakt. Uw opmerking is dus terecht, maar het verslag is het verslag.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2491/1)

– De artikelen 1 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel tot wijziging van het reglement houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.