U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Philippe De Coene, Veli Yüksel, Wilfried Vandaele, Chokri Mahassine, Johan Verstreken en Marius Meremans houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ro, verslaggever, heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Voorzitter, ik wil enkel zeggen dat het verslag zeer uitvoerig weergeeft wat er in de commissie werd gezegd.

Ik wil er voor de collega’s in deze plenaire zitting nog aan toevoegen dat mijn fractie geen probleem heeft met wat er in het voorstel van decreet staat. We zijn altijd voorstander geweest van zoveel mogelijk vrijheid voor de private ondernemingen en het toepassen van het must-carrystatuut. Maar dat mag volgens ons enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Alleen hebben wij in de commissie een amendement ingediend om een van de beslissingen van de conferentie van mediaregulatoren inzake de analoge tv onder de aandacht te brengen. Spijtig genoeg is de meerderheid daarop niet ingegaan. Wij hebben daardoor ons stemgedrag laten bepalen. Wij hebben niet voor gestemd maar wij hebben ons, omdat ons amendement werd weggestemd, onthouden. Dat zullen wij ook vandaag doen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

Het gaat over de must- en may-carryregelingen en over de Europese regels ter zake. De aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan die voorwaarden. Mijn fractie zal dit voorstel steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2412/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.