U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans en Veli Yüksel, mevrouw Yamila Idrissi, de heer Wilfried Vandaele en mevrouw Caroline Bastiaens houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ro, verslaggever, heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Voorzitter, het verslag van de commissiesecretaris was uitvoerig en zeer correct.

Vanuit mijn fractie wil ik nog kort meegeven dat wij het voorliggende voorstel van decreet mee willen goedkeuren. Het rondt de fusieoperatie van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet af. We vinden het zeer positief dat de toetreding van de steden Gent en Antwerpen wordt geregeld in dit voorstel van decreet, en dat ze een formele rol krijgen in het bestuur van de vereniging. Wij hopen dat dit de constructieve samenwerking zal bevorderen. Wij blijven wel bezorgd over de financiële haalbaarheid van de gefusioneerde instelling, waardoor er extra waakzaamheid noodzakelijk zal zijn, ook in de volgende legislatuur.

Het is zeer positief dat het Kunsthuis – Opera Vlaanderen, Ballet Vlaanderen – zijn verantwoordelijkheid zal nemen inzake het verwerven van meer eigen inkomsten. Voor ons is het zeer belangrijk dat hierop fel wordt ingezet. We houden het hoofd van het Kunsthuis en de raad van bestuur aan hun voornemen desbetreffende.

Een van de uitdagingen blijft het probleem van de infrastructuur. Vooral het operagebouw van Gent is voor ons een zorgenkind. Het kat-en-muisspel dat de afgelopen maanden en jaren is gespeeld tussen de Vlaamse administratie Onroerend Erfgoed en de stad Gent moet volgens mijn fractie ophouden, zodat er daadwerkelijk een stappenplan voor de nodige werkzaamheden aan het gebouw kan worden uitgewerkt.

In ieder geval hopen we dat door de fusie van de Opera van Vlaanderen en het Koninklijk Ballet in het Kunsthuis de kwaliteit, de maatschappelijke relevantie en de uitstraling van opera en ballet in Vlaanderen worden vergroot.

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva

Ik wil gewoon even benadrukken dat dit voorstel van decreet het eindpunt van een indrukwekkend synergietraject vormt, dat niet altijd evident was voor de spelers. Wij zijn er op een paar jaar tijd in geslaagd om in een moeilijke oefening tot een synergie te komen tussen het Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera. Ik denk dat we nu echt een goede basis hebben om de komende jaren ervoor te zorgen dat het Kunsthuis een topinstelling blijft.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2488/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.