U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ro, verslaggever, heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Voorzitter, collega’s, het verslag was heel uitvoerig, de discussie ook. De toelichting was ook heel uitvoerig en gelet op de stemming, die op twee onthoudingen na unaniem was, denk ik niet dat het zin heeft om hier lang bij stil te staan.

Voor onze fractie wil ik er nog aan toevoegen dat we mee voor dit ontwerp van decreet hebben gestemd.

De voorzitter

Minister Lieten is niet aanwezig

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2416/1)

– De artikelen 1 tot en met 32 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Minister Muyters, minister Schauvliege, ik vind dat als een minister niet aanwezig is, de parlementsvoorzitter daarvan verwittigd mag worden. Ik zal deze boodschap aan minister Lieten overmaken, want als er vragen worden gesteld, moeten we de minister opvorderen en daartoe de vergadering schorsen. Dat kan niet de bedoeling zijn. (Applaus bij Open Vld en van de heer Jurgen Verstrepen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.