U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, is het een 1 aprilgrap of is het bittere ernst, vraagt Limburg zich af. Gisteren werd in een artikel in het Belang van Limburg gemeld dat de snelbussen die onze provincie met Antwerpen en Brussel verbinden, op de schop zouden gaan. Dat zou te maken hebben met een te lage kostendekkingsgraad. Die bedraagt 27 procent. Voor de collega’s die Mobiliteit niet volgen: u moet weten dat de gemiddelde kostendekkingsgraad van De Lijn 16 procent is. Plots is het een probleem als dat vanuit Limburg komt.

De reizigers hebben gedurende twee jaar de bereidheid getoond om meer te betalen om de verplaatsing te maken vanuit Noordoost-Limburg naar Antwerpen en Brussel. Het kan niet dat het voortbestaan van dergelijke verbindingen om de vijf voeten via de media op de tocht worden geplaatst. Minister, wat hebt u in de pijplijn zitten?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Keulen, ik ben het met u eens. Het kan niet dat er om de vijf dagen of om de twee maand berichten komen van iets dat wel of niet zal worden afgeschaft. In het verleden heb ik op vragen van u en andere volksvertegenwoordigers uit Limburg geantwoord dat de snelbussen voor een jaar worden verlengd, en dat er in de zomer van 2014 een evaluatie zal gebeuren. Dat betekent dat alle gemeentebesturen en de provincie na de zomer worden samengeroepen om uit te zoeken hoe we ermee doorgaan.

Enkele van die busverbindingen zijn bijzonder succesvol, sommige andere zijn dat minder. Door de gevraagde prijs en het andere openbaarvervoeraanbod zijn er zaken gewijzigd. Als er heel binnenkort een station wordt geopend, zal dat een positieve impact hebben op het spoorvervoer. Alle afspraken die in het verleden zijn gemaakt, blijven absoluut bestaan. De cijfers die gisteren in de krant stonden, betroffen inkomsten en uitgaven van oktober vorig jaar. Er was helemaal geen evaluatie die voor mij was bestemd, het was een intern cijfer van het bedrijf. Het was helemaal niet de bedoeling om op basis daarvan een beslissing te nemen om die bussen plots af te schaffen. Zoals afgesproken, rijden ze een heel jaar. Daarna zal worden bekeken op welke manier ze verder blijven rijden.

Ik sta achter de keuze die is gemaakt. Ik weet ondertussen vrij goed welke bussen wel of niet succesvol zijn. We zullen dat met de gemeentebesturen en de provincie bespreken en samen een keuze maken. Er is geen sprake van dat die bussen worden afgeschaft. (Applaus bij CD&V)

Dat is een heel duidelijk antwoord, minister. Ik ben u daar erkentelijk voor. Laat het duidelijk zijn: ik ben altijd de eerste om de vinger op de wonde te leggen als het gaat over efficiëntie bij De Lijn. We weten allemaal dat dat stukken beter kan, maar het is toch altijd een beetje verdacht dat dat aspect heel nadrukkelijk speelt als het gaat over verbindingen in meer perifere regio’s zoals West-Vlaanderen en Limburg, met een kostendekkingsgraad van 27 procent. Willem De Zwijger zei het al: ‘Plus est en vous’. Het gemiddelde kostendekkingspercentage van De Lijn is vandaag 16 procent.

In de regio zelf is de NMBS helemaal afwezig. Alleen De Lijn kan zorgen voor een ontsluiting door middel van openbaar vervoer en hoort dus haar taak en verplichting te vervullen, ook in de verbinding met Antwerpen en Brussel. Maar ik ben heel blij dat u zegt dat de snelbussen niet worden afgeschaft.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, de voorbije jaren heeft helaas geen enkele overheid prioriteit gegeven aan de ontsluiting van Noord- en Noordoost-Limburg. Noch via de weg, noch via het spoor is er in deze zittingsperiode vooruitgang geboekt. Denken we maar aan de noord-zuidverbinding: de voorbije vijf jaar is er nog altijd geen spade in de grond gestoken om aan die werkzaamheden te beginnen. Denken we maar aan de desastreuze onderinvestering van de NMBS in Limburg. Het kan dus niet dat mensen die vanuit Limburg, vanuit het noordoosten en het noorden van Limburg, in Leuven, Brussel, Antwerpen enzovoort willen gaan werken, nogmaals in de kou blijven staan. Wat dat betreft, ben ik dus blij met uw antwoord, maar we kijken ook naar u om een blijvende, langdurige, standvastige oplossing te zoeken voor deze werkwillige mensen, zodat ze niet ook nog eens in de file moeten gaan staan om op hun werk te geraken.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans

Minister, ik was gisteren verbaasd toen ik in Het Belang van Limburg las dat er ergens een onbekend document over de evaluatie was opgedoken. Ik heb op 13 september 2013 immers een schriftelijke vraag gesteld, en heel die evaluatie heb ik toen ook van u gekregen. Dat is dus een openbaar document, dat door iedereen kan worden geraadpleegd.

Mijnheer Keulen, het belangrijkste van vandaag lijkt me dat de minister inderdaad bevestigt dat die snelbuslijnen blijven bestaan. Zoals dat in het verleden dikwijls is gebeurd, moet De Lijn hier leemtes opvullen die de NMBS niet opvult. We zijn er dus ook absoluut zeer tevreden over dat die snelbuslijnen blijven bestaan. We doen echter ook een oproep aan u, opdat Open Vld op dat vlak toch wat meer daadkracht zou vertonen in de Federale Regering, en ervoor zorgt dat er goede verbindingen komen in Limburg.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, toen ik dat artikel gisteren in de krant las, hoopte ik even dat het een slechte aprilgrap was. Mijnheer Keulen, niet langer geleden dan juli van verleden jaar zijn we immers samen vanuit de regio daarover met De Lijn in debat gegaan. De conclusie was dat die snelbussen inderdaad levensnoodzakelijk zijn voor deze slecht ontsloten regio. We hebben toen ook garanties gekregen dat die snelbuslijnen nog een jaar zouden worden doorgetrokken, en dat we dan opnieuw aan tafel zouden worden geroepen voor een nieuwe evaluatie.

Onze minister heeft ondertussen ook glashelder bevestigd dat die afspraken worden nagekomen. Diegenen, ook uit de provincieraad, die vandaag mee het woord nemen in de krant, doen er onverstandig aan een debat te openen dat vandaag nog totaal niet aan de orde is. Ze bewijzen daar Limburg geen dienst mee. We moeten inderdaad de cijfers hebben voor de hele periode, waarna we dan het best allemaal, los van alle politieke spelletjes, schouder aan schouder pleiten voor de ontsluiting van die regio.

Minister Hilde Crevits

Ik zal even enkele dingen herhalen. Mevrouw Jans heeft het mysterie van het document ontsluierd. Het gebeurt wel vaker dat zaken die in alle transparantie worden overgemaakt aan gemeentebesturen of parlementsleden, dan plots als uiterst geheim en vertrouwelijk verkregen in de krant staan. Dat verrast me dus niet. Wel ben ik zeer verrast door de resultaten en de gevolgtrekkingen die de krant op basis daarvan maakt, namelijk dat die bussen zouden verdwijnen.

Ik ben trouwens een groot voorstander van het inschakelen van snelbussen als dat kan en als er een structureel probleem is, als er geen ander openbaar vervoer is. Die snelbussen verdwijnen wat mij betreft dus sowieso niet. Er komt een nieuwe evaluatie met de gemeentebesturen, en ook met het provinciebestuur, om te bekijken of die lijnen op een aantal punten nog kunnen worden verbeterd en geoptimaliseerd. We hebben in dezen gekozen voor een aangepast tarief. Dat was ook verantwoord, aangezien de bussen ook veel comfortabeler uitgerust zijn. Het is eigenlijk een bediening die ook door de trein zou kunnen worden overgenomen. Alle cijfers komen eraan, ook over de bezetting, over wat succesvol is en wat niet en hoe men dat eventueel efficiënter kan maken. De beslissing zal, zoals ik al zei, samen met de lokale besturen worden genomen.

Mijnheer Janssens, uiteindelijk toonde u zich er zeer tevreden mee dat die bussen blijven rijden. U hebt dan echter de link gemaakt met de noord-zuidverbinding over de weg. U weet zeer goed wat onze prioritaire keuze is. Als de Raad van State een vernietigingsbeslissing neemt, dan moeten we dat MER opnieuw maken. Dat is ondertussen gebeurd, en ik hoop dat we deze zittingsperiode nog een aantal stappen kunnen zetten.

Het is duidelijk en goed nieuws. De NMBS is inderdaad afwezig in dat deel van de provincie. De Lijn moet dat gat vullen. Minister, dit is voor iedereen een goede zaak. De files op de E314 en de E313 zijn ellenlang. Jaag je daar nog meer mensen met de wagen door, dan worden die nog langer en meer milieuvervuilend, en dan verliest werkelijk iedereen. Het lijkt me een goede zaak dat we doorgaan met die mogelijkheid van die snelbussen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.