U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verdaging

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot verdaging van de motie van de heer Joris Van Hauthem en de dames Marleen Van Den Eynde en Marijke Dillen betreffende een belangenconflict.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik vraag om dat punt te verdagen omdat de behandeling in de Senaat ook is verdaagd en teruggestuurd is naar de commissie. Het agendapunt is op dit ogenblik zonder voorwerp.  Daarom vraag ik om het punt van de agenda te halen, maar we trekken de motie natuurlijk niet in.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot verdaging.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot verdaging is aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.