U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 20, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.2.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  73 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.2.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  32 leden hebben neen geantwoord;
    7 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 21, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.4.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  69 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 22, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.4.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.4.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  32 leden hebben neen geantwoord;
    7 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.4 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 23, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.10.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  61 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 24, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.10.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  60 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.10.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  60 leden hebben ja geantwoord;
  31 leden hebben neen geantwoord;
    8 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.10 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 25, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.13.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  60 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.13.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.13 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 26, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel II.14.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  61 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.14.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  60 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.14 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 27, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel III.22.

Stemming nr.16

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  61 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel III.22.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel III.22 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 28, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.17.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 29, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.17.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  20 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel V.17.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel V.17 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 30, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.18.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 31, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.18.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel V.18.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  60 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel V.18 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 32, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.22.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  60 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 33, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.22.

Zelfde stemming als stemming nr. 24? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel V.22.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel V.22 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 34, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.28.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  61 leden hebben neen geantwoord;
  17 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 35, van de dames Vanderpoorten en Meuleman en de heren Bouckaert en De Ro, op artikel V.28.

Zelfde stemming als stemming nr. 26? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel V.28.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  60 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben neen geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel V.28 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  11 leden hebben neen geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.