U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 2

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  60 leden hebben ja geantwoord;
  10 leden hebben neen geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  59 leden hebben ja geantwoord;
  10 leden hebben neen geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele

Ik heb een stemafspraak met de heer Sauwens.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Ik heb een stemafspraak met mevrouw De Vits.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Celis.

De voorzitter

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge

Ik heb een stemafspraak met de heer Van Overmeire.

De voorzitter

Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Godderis-T'Jonck

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.