U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2014, 14.06u

Voorzitter
Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen.

De bespreking is geopend.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Zoals u weet, heeft het Bureau deze wijziging al unaniem goedgekeurd. Ik zou dat ook willen adviseren aan deze vergadering. Het betreft een modernisering van het reglement van de vzw Pensioenen aan de hedendaagse samenlevingsvormen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.