U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2014, 14.06u

Voorzitter
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

Conform artikel 24 van die wet bestaat het College van Deskundigen uit een permanent college, waarin het Vlaams Parlement voor een periode van vijf jaar één effectieve en één plaatsvervangende deskundige aanwijst, en bij de verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de gewest- en gemeenschapsparlementen een niet-permanent college, waarin het Vlaams Parlement twee deskundigen aanwijst.

De deskundigen zien toe op de voorbereiding, het gebruik en de goede werking van alle elektronische systemen en procedures. Zij verrichten de controle vanaf de veertigste dag voor de verkiezing tot de indiening van het verslag. Uiterlijk vijftien dagen na de sluiting van de stemming bezorgen de deskundigen een verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de federale wetgevende assemblees en de gewest- en gemeenschapsparlementen.

Voor het permanent college draagt het Uitgebreid Bureau de heer Kurt De Vriendt, directeur van de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, voor als effectief deskundige en de heer Romain Voes, adjunct-adviseur bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, als plaatsvervangend deskundige.

Voor het niet-permanent college ter gelegenheid van de verkiezingen van 25 mei 2014 draagt het Uitgebreid Bureau de heren Steven Es en Romeo Maryns, assistenten bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, voor.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Kurt De Vriendt, directeur van de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, aangewezen als effectieve deskundige en de heer Romain Voes, adjunct-adviseur bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, als plaatsvervangende deskundige in het permanent college en de heren Steven Es en Romeo Maryns, assistenten bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, als deskundigen in het niet-permanent college van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.