U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx en Kathleen Helsen, de heren Kris Van Dijck en Boudewijn Bouckaert en de dames Elisabeth Meuleman en Marleen Vanderpoorten houdende wijziging van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de schoolraad.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Poleyn, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn

Voorzitter, collega’s, dit decreet is een vervolg op het decreet Leerlingenparticipatie waar we daarnet over gesproken hebben. Dit is besproken in de commissie van 13 maart. Mevrouw Deckx heeft toegelicht dat het Participatiedecreet van 2 april 2004 zoals het wordt gewijzigd door het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, geen betrekking heeft op de schoolraden in het gemeenschapsonderwijs. Die worden immers geregeld in het bijzonder decreet van 14 juli 1998. Ten einde de samenstelling van de schoolraden in het gemeenschapsonderwijs in overeenstemming te brengen met de samenstelling in de andere netten, wordt dit voorstel van bijzonder decreet ingediend. Hierdoor zullen nu ook in het gemeenschapsonderwijs de leerlingen van het secundair onderwijs in de schoolraden kunnen worden vertegenwoordigd.

In de commissie is er een klein amendement over de inwerkingtreding goedgekeurd. Het ontwerp van bijzonder decreet werd goedgekeurd met twaalf stemmen voor en drie onthoudingen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzonder decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2481/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van bijzonder decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.