U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2014, 14.06u

Voorzitter
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Sas Van Rouveroij, Eric Van Rompuy, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van artikel 3.19.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, teneinde de informatiedeling over fiscale gegevens aan lokale besturen te optimaliseren.

De algemene bespreking is geopend.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, ik heb het in de commissie Algemeen Beleid vaak gehad over het feit dat de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen op fiscaal vlak te wensen overlaat. Ik kan meerdere voorbeelden geven, maar een treffend voorbeeld is het feit dat alle steden en gemeenten een opcentiem heffen op de onroerende voorheffing, maar dat ze geen zicht hebben op wie die belasting effectief betaalt omdat de Vlaamse diensten enkel geaggregeerde totalen geven. Nochtans gaat ongeveer 80 procent van die opbrengst naar de gemeentekas. De lokale besturen zijn dus al vele jaren vragende partij om ook een nominatief detail te krijgen van de belastingplichtigen. Ik ben hiervoor vaak hun woordvoerder geweest.

Een woordvoerder, maar niet omdat lokale besturen een ongezonde vorm van nieuwsgierigheid zouden hebben. Wel omdat bij het opstellen van meerjarige beleidsplannen de stabiliteit van de voorziene fiscale ontvangsten belangrijk is om een financieel evenwicht te waarborgen die men echter niet kan inschatten wanneer men niet weet wie de belastingplichtige betalers zijn.

Al evenzeer is die informatie nodig omdat het gewoonweg onbegrijpelijk is dat een gemeente, in geval van opcentiemen, belastingen heft zonder te weten wie de belastingplichtigen zijn. Dat is toch een vrij merkwaardige situatie.

Ik ben dan ook verheugd dat ik voor mijn pleidooi gaandeweg de aandacht en zelfs de steun kreeg van de minister, van Vlabel én van de meerderheidspartijen.

Het voorliggend voorstel van decreet zorgt voor de optimalisering van de informatiedeling met betrekking tot fiscale gegevens aan lokale besturen. Deze optimalisering is evenwel beperkt tot gegevens van rechtspersonen om niet in het ingewikkelde vaarwater van de wet op de privacy terecht te komen. Ik heb daar geen probleem mee omdat de informatienood bij lokale besturen het grootst is als het om die rechtspersonen gaat.

In naam van de lokale besturen dank ik de minister, Vlabel, de collega’s uit de meerderheid én de oppositie voor hun steun en voor hun stem.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2439/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel 2 heeft de commissie twee technische correcties aangebracht. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2439/2)

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

– Artikel 2 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.