U bent hier

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, het dossier Electrawinds is hier de voorbije maanden en jaren al veelvuldig aan bod gekomen. Het is niet onlogisch, niet alleen omdat het een belangrijk Vlaams bedrijf is in de sector van de hernieuwbare energie, maar ook omdat de Vlaamse overheid er met diverse investeringsvehikels een grote participatie in heeft. Electrawinds werd ondersteund door een participatie van samen ongeveer 83 miljoen euro van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv), ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en DG Infra. We zijn blij dat deze fondsen uiteindelijk de krachten hebben gebundeld en hebben getracht om de belangen van de Vlaamse overheid maximaal te vrijwaren. De vraag voor een gezamenlijke opstelling was hier ook al eerder gesteld.

Een ander element is de bescherming van de 4000 mensen die te goeder trouw hebben geïnvesteerd in Groenkracht, de coöperatieve die is opgericht in de schoot van Electrawinds. Duizenden gezinnen hebben hun spaarcenten geïnvesteerd, maar die spaarcenten werden bedreigd door de problemen bij het moederbedrijf.

De voorbije maanden leek er wel bijna iedere week een nieuwe wending te zijn in het dossier. Het was helaas bijna een soap. Vooral sinds de Waalse intercommunale TECTEO in het dossier is opgedoken, lijkt het in een stroomversnelling te zijn gekomen. Waar men eerder 184 miljoen euro op tafel wou leggen, is dat bedrag volgens de persberichten blijkbaar opgelopen tot 220 miljoen euro om een groot deel van de Electrawindsactiva te verwerven.

De berichten zijn dus dat de redding nabij is, maar de vraag is hoever we staan om de belangen van de belastingbetaler, de Vlaamse overheid en de aandeelhouders van Groenkracht te vrijwaren?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, we hebben hier al eens over gepraat en toen heb ik ook gezegd dat ik natuurlijk niet kan uitweiden over private investeringsbedrijven en fondsen zoals DG Infra en ook niet over de Gimv of over een private coöperatieve vennootschap als Groenkracht. Wat ik wel kan doen, is de stand van zaken geven over de houding van PMV omdat dat een 100 procentdochter van het Vlaamse Gewest is.

PMV heeft een participatie in het aandelenkapitaal. Oorspronkelijk was dat een participatie van 15 miljoen euro. Intussen is die verminderd met 1,27 miljoen euro. Ze had ook een achtergestelde lening van 10 miljoen euro in Electrawinds. Dat was de positie van PMV. Met het oog op maximale waarderecuperatie heeft PMV intussen haar achtergestelde lening van 10 miljoen euro overgedragen aan TECTEO tegen de betaling van 3,24 miljoen euro. Daarnaast houdt PMV nog 1,733 miljoen aandelen aan in een beursgenoteerde vennootschap Electrawinds. PMV is tot deze regeling overgegaan omdat ze noodzakelijk was en het enige scenario bleek te zijn om een faillissement te voorkomen. Anders was het waardeverlies voor iedereen, en ook voor PMV, nog groter.

PMV heeft deze regeling ook aanvaard omdat daardoor de WCO-procedure (Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen) kon worden verlengd. Electrawinds en vooral TECTEO krijgen daardoor de kans om een reorganisatieplan uit te werken en zo het waardeverlies te verminderen en de tewerkstelling te garanderen. Ik ga ervan uit dat de positie van Groenkracht deel zal uitmaken van het reorganisatieplan, maar daar heb ik geen verdere informatie over.  

Minister, ik dank u voor uw antwoord, ook al gaat het maar over een deel van het plan dat vandaag wordt ontwikkeld. Het is een belangrijk deel, want het is het deel van PMV waar de Vlaamse overheid 100 procent zeggingskracht in heeft. We zullen blijkbaar toch een ernstig verlies moeten noteren, maar het is positief dat er een doorstart mogelijk is voor het bedrijf en dat de tewerkstelling voor een deel kan worden gevrijwaard.

De vraag is welke lessen PMV en de Vlaamse overheid uit dit ‘avontuur’ kunnen trekken. Zal het investeringsbeleid van PMV worden aangepast naar aanleiding van het Electrawindsdossier?

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

We moeten hier inderdaad voorzichtig positief over zijn. Voorzichtige euforie is niet op haar plaats. Daar zijn een paar redenen voor. Eerst en vooral is er de redding van Groenkracht en die vierduizend coöperanten. Dat is absoluut een goede zaak.

Dat TECTEO een Waalse intercommunale is, maakt mij echt niet uit, maar TECTEO ligt zelf wel al heel lang zeer zwaar onder vuur in Wallonië en heeft daar al heel wat te verwerken gekregen. We zullen moeten afwachten in welke mate zij hier als betrouwbare partner kunnen deelnemen.

Het verlies van de Vlaamse overheid zal niet alleen bij PMV zitten, maar ook GIMV, waar wij ook nog altijd een vierde of een vijfde van het kapitaal uitmaken, zal verlies moeten pakken. De vraag is hoeveel dat allemaal samen bedraagt en hoeveel dat zal doorwegen.

Voor mijn laatste punt sluit ik mij aan bij collega Bothuyne. Ik hoop dat we hier op de een of andere manier iets uit geleerd hebben. We zitten inderdaad met een zeer versnipperd steunmechanisme, dat Electrawinds overeind gehouden heeft. We moeten daar voor de toekomst zeker lessen uit trekken.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, het is niet de eerste keer dat we dit dossier bespreken. Ik sluit me aan bij collega’s Bothuyne en Diependaele. Het is goed dat het bedrijf op de een of andere manier een doorstart kan maken, ook omwille van de tewerkstelling en zo meer.

Maar wat hebben we daar nu uit geleerd? Ik wil in dat verband uw eerdere aanbod herhalen om in de commissie toch nog eens wat dieper in te gaan op dit dossier, zodat u daar nog eens kunt toelichten wat nu eigenlijk de stand van zaken is en welke lessen we eruit trekken. Maar misschien kunnen we dat bekijken bij de regeling van de werkzaamheden van de commissie.

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop

Ik sluit mij aan bij de vraag van de collega’s om dit verder uit te diepen in de commissie. Dat is nu wel eens aan de orde. We moesten heel lang de discretie bewaren, en ik heb daar begrip voor, maar wij willen in het parlement ook wel weten welke leerwinsten we uit dit dossier kunnen halen.

Twee dingen zijn mij opgevallen in de berichtgeving vandaag. Ik las dat de GIMV in de toekomst een passieve rol zal blijven hebben in het beursgenoteerde energiebedrijf Electrawinds zelf. Omdat de investeringsgroep geen zitje heeft in de raad van bestuur, is die rol passief. Heeft de regering plannen om daar iets anders van te maken, zodat die rol actiever wordt en we in de toekomst wel een zitje zullen hebben in de raad van bestuur? Het is in dit dossier immers een handicap gebleken dat we er van op een afstand naar zaten te kijken. Is dat een van de lessen die we zullen trekken?

Ik las ook dat de Vlaamse investeringsfondsen geen aandeelhouder willen zijn in het nieuwe bedrijf. Als TECTEO de zaken wil overnemen, veronderstel ik dat zij ervan uitgaan dat dat een winstgevende business zal zijn. We zien nu dat het verlies geschat wordt op 17 à 18 miljoen euro. Is het dan niet verstandiger om een aandeelhouderschap te behouden?

Minister Ingrid Lieten

Mevrouw De Knop, de regering heeft geen enkele intentie om zich te moeien binnen het beheer van het beursgenoteerde bedrijf GIMV. Wij houden daar een kapitaalsparticipatie aan, maar het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, dat volledig onafhankelijk zijn investeringsbeslissingen neemt. De regering heeft dus geen enkele intentie om zich te moeien. Dat heeft ze in het verleden niet gedaan en zal ze ook in de toekomst niet doen. Wij gaan de GIMV niet politiseren in dat verband.

Dit is voor iedereen een turbulente periode. Er zijn dus ook voor iedereen, ook voor PMV, lessen uit te trekken. PMV doet dat zeker en vast, op de eerste plaats binnen de schoot van de raad van bestuur. Ik heb er geen enkel probleem mee – ik heb het trouwens al aangeboden – om samen met PMV of op een andere manier die evaluatie te maken in de commissie, als de commissie dat wenselijk acht.

Ik denk dat we dat aanbod moeten aannemen en dit dossier opnieuw bespreken in de commissie Economie, samen met de mensen van PMV. Dat lijkt mij niet onlogisch. We moeten inderdaad lessen trekken uit dit verhaal.

Ik hoor in de wandelgangen dat de voorzitter van het Vlaamse Energiebedrijf binnenkort zijn eerste investering zal aankondigen: een project van hernieuwbare energie. Wat voor sommigen een Vlaams Electrabel zou moeten worden, gaat voor zijn eerste investering blijkbaar te rade bij het echte Electrabel. Het zou blijkbaar een investering zijn in windturbineprojecten van Electrabel, als minderheidsaandeelhouder.

Ik denk dus dat er een aantal lessen te trekken vallen uit de kwestie rond Electrawinds. We moeten die lessen zo snel mogelijk overmaken aan de voorzitter van het energiebedrijf.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.