U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik zou de spoedbehandeling willen vragen van een voorstel van resolutie van de heer Tommelein, de dames Meuleman, Van der Borght en Vogels en de heer Gysbrechts betreffende het uitstellen van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks uitspreken over dit voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.