U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de beleidsconclusies uit vier pilootprojecten met betrekking tot geestelijke gezondheid en armoede

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
2383 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2405 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Els Kindt, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Annick De Ridder en Karin Brouwers
2401 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Michèle Hostekint, Marc Hendrickx, Griet Coppé, Bart Martens, Liesbeth Homans en Dirk de Kort
2477 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman en Marleen Vanderpoorten
2481 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van Bart Van Malderen, Vera Jans, Helga Stevens, Jan Roegiers, Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers
2456 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Bespreking

AANWIJZING COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

REGLEMENTSWIJZIGING

Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
2383 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2405 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Els Kindt, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Annick De Ridder en Karin Brouwers
2401 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Michèle Hostekint, Marc Hendrickx, Griet Coppé, Bart Martens, Liesbeth Homans en Dirk de Kort
2477 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman en Marleen Vanderpoorten
2481 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen, Vera Jans, Helga Stevens, Jan Roegiers, Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers
2456 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.