U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag van de heer Bart Van Malderen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de beleidsconclusies uit vier pilootprojecten met betrekking tot geestelijke gezondheid en armoede
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de beleidsconclusies uit vier pilootprojecten met betrekking tot geestelijke gezondheid en armoede

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
2383 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2405 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Joke Quintens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2421 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Els Kindt, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Annick De Ridder en Karin Brouwers
2401 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Dirk de Kort
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Michèle Hostekint, Marc Hendrickx, Griet Coppé, Bart Martens, Liesbeth Homans en Dirk de Kort
2477 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Caroline Bastiaens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman en Marleen Vanderpoorten
2481 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Sabine Poleyn
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Steve D'Hulster
Bespreking
van Bart Van Malderen, Vera Jans, Helga Stevens, Jan Roegiers, Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers
2456 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Caroline Bastiaens
Bespreking

AANWIJZING COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

REGLEMENTSWIJZIGING

Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers betreffende het overlevingspensioen

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
2383 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2405 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Joke Quintens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2421 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Els Kindt, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Annick De Ridder en Karin Brouwers
2401 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Dirk de Kort
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Michèle Hostekint, Marc Hendrickx, Griet Coppé, Bart Martens, Liesbeth Homans en Dirk de Kort
2477 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Caroline Bastiaens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman en Marleen Vanderpoorten
2481 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Sabine Poleyn
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Steve D'Hulster
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen, Vera Jans, Helga Stevens, Jan Roegiers, Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers
2456 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Caroline Bastiaens
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.