U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verdaging

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, mijn verontschuldigingen dat ik dit maandag op het Uitgebreid Bureau vergeten te melden ben, want daar had dat evengoed gekund. Ik wil vragen om de motie betreffende een belangenconflict dat op de agenda staat, te verdagen. In de Senaat is het voorstel naar de commissie teruggestuurd. Daar is er nu blijkbaar een hele discussie over wie bevoegd is en er zijn daarover bijkomende voorstellen ingediend. Het is op dit ogenblik nog niet aan de orde en het ziet er ook naar uit dat het voor de verkiezingen niet meer aan de orde zal komen. Ik vraag om dit van de agenda te halen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

We zullen ons straks uitspreken over dit voorstel tot verdaging.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.