U bent hier

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 30, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel II.11.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  18 leden hebben ja geantwoord;
  73 leden hebben neen geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Van Eyken heeft het woord.

Ik heb een stemafspraak met de heer Bothuyne.

De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert

Ik heb een stemafspraak met de heer Segers.

Aan de orde is de stemming over artikel II.11.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  30 leden hebben neen geantwoord;
    3 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.11 is aangenomen.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels

Voorzitter, ik heb voor deze stemming en de volgende – ik was het daarnet vergeten – een stemafspraak met mevrouw Stevens.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 31, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel II.22.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
17 leden hebben ja geantwoord;
72 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.22.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
61 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.22 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 32, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel III.6.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
17 leden hebben ja geantwoord;
74 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel III.6.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
60 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Artikel III.6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 33, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel III.77.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
18 leden hebben ja geantwoord;
72 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel III.77.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
60 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;
  3 leden hebben zich onthouden.

Artikel III.77 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  62 leden hebben ja geantwoord;
  30 leden hebben neen geantwoord;
    3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.