U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

Voorzitter, collega’s, deze motie wil een belangrijk fenomeen aan de orde stellen. Voor de samenstelling van de Vlaamse grote culturele instellingen is ook het Cultuurpact van tel. Er moet bij de samenstelling van de bestuursorganen rekening gehouden worden met de politieke verhoudingen tussen de fracties in dit halfrond.

Tot onze verbijstering hebben wij moeten vaststellen dat we met Groen in de raden van bestuur van de betrokken instellingen – ik heb het over de Singel, de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen – geen vertegenwoordiging mochten krijgen van de Vlaamse Regering.

Ik ben, in naam van mijn partij, naar de Cultuurpactcommissie gestapt met een klacht en de vraag wat daarmee moet gebeuren. Dat is in twee stappen gebeurd. Ik zal u de lange uitleg besparen. De Cultuurpactcommissie, die een federale instelling is, heeft met unanimiteit van stemmen de Vlaamse Regering de aanbeveling gegeven om de besturen van de betrokken culturele instellingen aan te passen op basis van de regels van het Cultuurpact, en dus onze fractie een bestuursmandaat te geven in die instellingen. De Vlaamse Regering heeft twee weken geleden echter beslist om die aanbeveling van de Cultuurpactcommissie naast zich neer te leggen.

Waarde collega’s, ik wil met plezier het zitje van de groene fractie afstaan, maar besef dit goed: als de Vlaamse minister van Cultuur het Cultuurpact naast zich neerlegt, wat weerhoudt 308 Vlaamse gemeenten en steden er dan van om voor de samenstelling van hun beheersorganen van een cultuurcentrum, openbare bibliotheek, stedelijk museum of wat dan ook, nog het Cultuurpact te volgen? Als de Vlaamse minister van Cultuur de aanbeveling naast zich neerlegt, dan kan elk gemeentebestuur dat ook, en dan is ons Cultuurpact een vodje papier, dat nog goed genoeg is voor de snipperbak.

Ik wil met plezier het zitje afstaan, collega’s, als u deze motie goedkeurt. De motie vraagt één iets aan de Vlaamse Regering, namelijk om de aanbeveling van het Cultuurpact eenvoudigweg op te volgen, niets meer en niets minder. Als u legalisten bent, collega’s, stemt u voor deze motie.

Ik heb het aan Kris Peeters gevraagd. Er is blijkbaar een soort koppigheid, waardoor we moeten vaststellen dat men toch niet op die aanbeveling wil ingaan. Het gevolg ervan in talrijke Vlaamse steden en gemeenten zal op korte termijn onoverzichtelijk zijn. En daarmee gooien we een fundament van niet alleen de cultuurpolitiek, maar van de verhoudingen tussen grote en kleine fracties, van het betrekken van filosofische en ideologische minderheden, dat we sinds de jaren 60 in dit land hanteren, een basisprincipe dat, akkoord, ontstaan is in de strijd tussen de grote fracties, een pact dat weliswaar aan modernisering toe is, maar dat niettemin breed gedragen is in de samenleving, in de vuilnisbak. Dat kunnen we toch niet tolereren.

Ik roep u op om die motie goed te keuren. Als u ze wilt uitstellen, ben ik overigens bereid dat ook te doen. Wat ik echter niet kan aanvaarden, is dat een Vlaamse Regering dit soort aanbevelingen niet volgt. (Applaus bij Groen en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris

Ik wil hier nog een zaak aan toevoegen. Als u deze motie niet volgt, onthoud u dan, want in april zal de rechtbank, geïnspireerd door wat de Cultuurpactcommissie ter zake heeft gezegd, een uitspraak doen. Onthoud u dus, wees terughoudend als volksvertegenwoordiger en respecteer wat u zelf in het leven hebt geroepen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  41 leden hebben ja geantwoord;
  56 leden hebben neen geantwoord;
  10 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.