U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben neen geantwoord;
  30 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij

Voorzitter, ik wil graag kort een stemverklaring geven. Open Vld heeft zich onthouden omdat we enerzijds aanvaarden dat dit decreet een oplossing biedt voor het arrest van het Europees Hof van Justitie, maar anderzijds geen oplossing aandraagt voor de andere vragen die door UNIZO zijn gesteld en die Open Vld ook tot de hare heeft gemaakt.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.