U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  42 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

Ik heb een stemafspraak met de heer Verfaillie.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Quintens.

De voorzitter

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge

Ik heb een stemafspraak met de heer De Wever.

De voorzitter

Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers

Ik heb een stemafspraak met de heer Meremans.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.