U bent hier

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heer Joris Van Hauthem en de dames Marleen Van den Eynde en Marijke Dillen betreffende een belangenconflict.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij vragen inderdaad een aanvulling van de agenda. Het gaat, zonder meteen in te gaan op de inhoud, over een wetsvoorstel dat de taalwetgeving inzake bestuurszaken wil veranderen.  Het is een wetsvoorstel dat aanhangig is in de Senaat. Het werd goedgekeurd in de commissie en er wordt morgen over gestemd in de plenaire vergadering van de Senaat. Daarom vraag ik vandaag om dit bij hoogdringendheid te behandelen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, vooraleer men al dan niet rechtstaat, zou men toch moeten beseffen dat een belangenconflict van rechtswege behandeld moet worden voor de eindstemming van het geviseerde ontwerp of voorstel. Dat is nu weliswaar niet het geval, maar er wordt morgen wel over gestemd in de plenaire vergadering van de Senaat. Het moet nog naar de Kamer. Maar het is in ieder geval wel zo dat een motie betreffende een belangenconflict, waarvan het reglement zegt dat het rechtstreeks in de plenaire vergadering moet worden besproken en zelfs geen omweg via de commissie kan maken, op het gepaste moment, dus voor de finale eindstemming, moet worden behandeld in de plenaire vergadering. Het hangt niet van gelijk welke willekeurige meerderheid in dit halfrond af of dat al dan niet behandeld wordt.

Mijnheer Van Hauthem, we voegen het toe aan de ontwerpagenda voor de vergadering van 12 maart 2014.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.