U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 februari 2014, 14.00u

Voorzitter
van Pieter Huybrechts, Jan Penris, Wim Wienen en Katleen Martens
1748 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Ik vraag de agenda aan te vullen met het voorstel van resolutie  van de heren Huybrechts, Penris en Wienen en mevrouw Martens betreffende het stimuleren van aardgas als brandstof voor voertuigen. Dat is het stuk nummer 1748. Er staat vandaag een soortgelijk voorstel van resolutie van de meerderheid op de agenda. Beide voorstellen van resolutie zijn in de commissie gelijktijdig behandeld. Voor de volledigheid lijkt het me niet meer dan logisch dat ook ons voorstel van resolutie aan de agenda wordt toegevoegd.

De voorzitter

Mijnheer Van Hauthem, we beslissen daarover in de loop van de vergadering.

Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het geringe aantal werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dat gebruik maakt van de loopbaanbegeleiding van de VDAB

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.