U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Pieter Huybrechts, Jan Penris, Wim Wienen en Katleen Martens
1748 (2012-2013) nr. 1
Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het geringe aantal werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dat gebruik maakt van de loopbaanbegeleiding van de VDAB
Regeling van de werkzaamheden
van Bart Caron, Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Jan Verfaillie
2325 (2013-2014) nr. 1
van Pieter Huybrechts, Jan Penris, Wim Wienen en Katleen Martens
1748 (2012-2013) nr. 1
Vlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer
Wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement
van Bart Caron, Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Jan Verfaillie
2325 (2013-2014) nr. 1
van Jan Penris, Marijke Dillen, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem, Pieter Huybrechts, Frank Creyelman en Marleen Van den Eynde
2464 (2013-2014) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het geringe aantal werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dat gebruik maakt van de loopbaanbegeleiding van de VDAB

BESPREKINGEN

van Bart Caron, Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Jan Verfaillie
2325 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Bart Martens, Dirk de Kort, Wilfried Vandaele, Steve D'Hulster, Robrecht Bothuyne, Tine Eerlingen en Valerie Taeldeman
2369 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Marleen Van den Eynde
Bespreking

AANSTELLING

Aanstelling van drie plaatsvervangende leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer

STATUUT VAN HET LID

Wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement
Bespreking en stemming

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Bart Caron, Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Jan Verfaillie
2325 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Bart Martens, Dirk de Kort, Wilfried Vandaele, Steve D'Hulster, Robrecht Bothuyne, Tine Eerlingen en Valerie Taeldeman
2369 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Marleen Van den Eynde
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 12 februari 2014 gehouden actualiteitsdebat over het plan-MER voor de Oosterweelverbinding
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.