U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend op 25 juni 2012.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken

Voorzitter, dit ontwerp van decreet lijkt me belangrijk. Het is ook algemeen door de verschillende partijen goedgekeurd. We gaan hiermee uiteindelijk een verbintenis aan die iedereen het recht geeft van cultureel erfgoed te genieten. We promoten tevens een geïntegreerde aanpak hiervan. We willen de toegang tot het erfgoed verbeteren.

In de commissie is wat kritiek geleverd omdat de procedure zo lang duurt. Wat de kaderconventie betreft, behoren wij echter tot de betere leerlingen van de Europese klas. We zijn op dit vlak vooruitstrevend. Ook FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, levert uitstekend werk met betrekking tot het immaterieel cultureel erfgoed.

Wat het cultureel erfgoed betreft, is het Vlaanderen menens. Ik wilde dit gewoon even zeggen. Volgens mij zullen al de verschillende partijen dit ontwerp van decreet straks goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2317/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.