U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Jan Roegiers, Bart Tommelein, Marc Hendrickx, Sabine Poleyn en Mia De Vits
2457 (2013-2014) nr. 1
Actuele vraag van de heer Eric Van Rompuy tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de verplaatsing van de vliegroutes rondom de luchthaven van Zaventem en het protest van vijf burgemeesters uit de Noordrand Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de verplaatsing van de vliegroutes rondom de luchthaven van Zaventem en het protest van vijf burgemeesters uit de Noordrand Actuele vraag van mevrouw Tine Eerlingen tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de verplaatsing van de vliegroutes rondom de luchthaven van Zaventem en het protest van vijf burgemeesters uit de Noordrand
Actuele vraag van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de compensatieclausules voor loopbaanbeslissingen in huwelijks- of samenlevingscontracten
Actuele vraag van mevrouw Michèle Hostekint tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een huiskorting
van Frank Creyelman, Filip Dewinter, Christian Verougstraete en Marijke Dillen
2379 (2013-2014) nr. 1
Actuele vraag van mevrouw Martine Fournier tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de nood aan een prioritaire aanpak van de inter- en intraregionale arbeidsmobiliteit door de VDAB, naar aanleiding van de nieuwe werkloosheidscijfers Actuele vraag van de heer Bart Van Malderen tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het functioneren van de VDAB, naar aanleiding van de nieuwe werkloosheidscijfers
Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over 'Kris Peeters On Tour' door Vlaanderen en de werking van de Vlaamse Regering tot aan de verkiezingen van 25 mei 2014
Actuele vraag van de heer Chris Janssens tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de maatregelen die de Vlaamse Regering neemt om een verdere toename van de werkloosheid te voorkomen, onder meer in het licht van de door Europa toegekende ontwikkelingszones
Motie van orde
Actuele vraag van de heer Björn Rzoska tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de link tussen de resultaten van de jongste regionale rekeningen en het beleid van de Vlaamse Regering
Actuele vraag van de heer Marc Hendrickx tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de resultaten van het Overlegcomité van 5 februari 2014, wat de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel betreft
Actuele vraag van de heer Bart Tommelein tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de nieuwe vertraging in het Oosterweeldossier
Actuele vraag van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het falende cliëntvolgsysteem bij de onthaalbureaus voor inburgering Actuele vraag van de heer Ward Kennes tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de problemen met het nieuwe cliëntvolgsysteem KBI-connect bij de onthaalbureaus
Actuele vraag van mevrouw Elisabeth Meuleman tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om zelf een ouderpremie voor kinderopvang in te voeren Actuele vraag van mevrouw Vera Van der Borght tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de Antwerpse stadspremie voor kinderopvang en het falende beleid ter zake van de Vlaamse Regering
Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over maatregelen om jonge bouwers te helpen de eigen gezinswoning te financieren
Regeling van de werkzaamheden
van Frank Creyelman, Filip Dewinter, Christian Verougstraete en Marijke Dillen
2379 (2013-2014) nr. 1
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Jan Roegiers, Bart Tommelein, Marc Hendrickx, Sabine Poleyn en Mia De Vits
2457 (2013-2014) nr. 1
van Frank Creyelman, Filip Dewinter, Christian Verougstraete en Marijke Dillen
2379 (2013-2014) nr. 1
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Jan Roegiers, Bart Tommelein, Marc Hendrickx, Sabine Poleyn en Mia De Vits
2457 (2013-2014) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vragen

BESPREKINGEN

van Vera Jans, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Lies Jans en Sonja Claes
2339 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Mia De Vits
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Vera Jans, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Lies Jans en Sonja Claes
2339 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Mia De Vits
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.