U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen

Voorzitter, ik ben behoorlijk nieuwsgierig naar de volgende stemming.

Waarover gaat het? Wij hebben vastgesteld dat er bij de leerlingen nog heel weinig interesse is om gebruik te maken van het systeem van leertijd, terwijl er toch heel wat interesse van het bedrijfsleven is om leerlingen die leertijd gebruiken, in hun firma’s tewerk te stellen. Op mijn interpellatie heeft de minister toen geantwoord dat het een beetje een communicerend vat is: steeds meer leerlingen maken gebruik van het systeem van deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso). Mevrouw Poleyn heeft toen een grondige evaluatie gevraagd van het systeem van leertijd en het systeem van dbso. Ze stelde voor om die twee systemen zo veel mogelijk te laten samenwerken zodat leerlingen en het bedrijfsleven van beide systemen gebruik kunnen maken.

Voorzitter, collega’s, ik vond dat een zeer waardevol voorstel van onze goede collega Poleyn. Ik heb het dan ook opgenomen in een motie waarin ik eigenlijk aan de Vlaamse Regering niet meer vraag dan wat mevrouw Poleyn letterlijk heeft gezegd. Ik ben dus nieuwsgierig naar deze stemming omdat de CD&V-fractie nu moet laten zien of ze mevrouw Poleyn steunt of mevrouw Poleyn laat vallen. Dat lijkt mij een interessante stemming.      

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn

Collega Wienen, ik ben zeer vereerd met het feit dat u aandachtig heb geluisterd tijdens de bespreking van de interpellatie, naar aanleiding van een uitspraak van de heer Bothuyne. U bent vergeten te vermelden dat ik ook heb gezegd dat we eens moesten onderzoeken of er op termijn geen beter systeem moet komen voor leren en werken. Ik heb dat in de commissie al verschillende keren gezegd. Daarom willen we de evaluatie die nu bezig is, afwachten. Ik stel voor dat we effectief de evaluatie afwachten en dan nagaan wat het beste voorstel is.  

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  16 leden hebben ja geantwoord;
  64 leden hebben neen geantwoord;
  23 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.