U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts

Collega’s, wij willen graag het belang van deze motie onderstrepen, aangezien het toch wel over een belangrijk onderwerp gaat. We worden nog steeds week na week, dag na dag om de oren geslagen met berichten over effectieve en aangekondigde sluitingen in de zelfstandige kinderopvang. De lijst is ellenlang en de sector dreigde onlangs al met stakingen en een online petitie.

De oorzaken van de financiële kwetsbaarheid van de zelfstandige voorzieningen zijn de voorbije jaren niet opgelost door het actieplan van de minister. Hier en daar werd een subsidie wat opgetrokken, maar onvoldoende om wezenlijk de financiële leefbaarheid te garanderen. De minister kondigde aan dat alle problemen van de baan zouden zijn met het nieuwe decreet Kinderopvang, aangezien alle vergunde voorzieningen dezelfde subsidiëringen zouden ontvangen, ongeacht hun beheersvorm.

Collega’s, niets is minder waar. Een volledige gelijkschakeling van subsidies voor de zelfstandige sector ten opzichte van de erkende gesubsidieerde sector is pas gepland tegen 2020. Open Vld heeft zich steeds tegen het decreet gekant en heeft er ook steeds tegen gestemd. Onze waarschuwingen bleken inmiddels terecht. Een sector in nood wordt nog meer in het nauw gedreven. Vandaar deze motie.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  41 leden hebben ja geantwoord;
  64 leden hebben neen geantwoord;
    3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Pehlivan.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Eerlingen.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Ik heb een stemafspraak met de heer Sauwens.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.