U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 januari 2014, 14.07u

Voorzitter
van Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen, Karin Brouwers, Jan Roegiers, Lies Jans en Els Kindt
2251 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort en Steve D’Hulster, de dames Tine Eerlingen en Karin Brouwers, de heer Jan Roegiers en de dames Lies Jans en Els Kindt betreffende de fiets als volwaardig transportmiddel.

De bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort

Het is misschien merkwaardig dat dit voorstel van resolutie hoofdzakelijk en in eerste instantie werd ingediend vanuit een partij die ook de minister van Mobiliteit levert. De oppositie zou zich dan kunnen afvragen of er tijdens deze regeerperiode zo weinig is gebeurd voor het fietsbeleid. Dat is nu net niet het geval. Eigenlijk is er tijdens de voorbije legislatuur heel wat gebeurd voor het fietsbeleid. Het fietsbeleid is volwassener geworden en het budget is jaarlijks gestegen van 60 naar 100 miljoen euro. Er wordt ook heel duidelijk gekozen om de historische achterstand verder weg te werken.

Samen met de heer D’Hulster en mevrouw Eerlingen hebben we erop gewezen dat er een hele evolutie is op het vlak van het fietsbeleid en zeker in verband met het elektrisch fietsen. Op die manier heeft de fiets ook nog heel wat potentieel voor de toekomst in het kader van het woon-werkverkeer. Hij zou in de toekomst de ‘tweede gezinswagen’ kunnen worden.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen, dat momenteel ter inzage ligt bij de burgers, moet nog meer inzetten op de fiets. De fiets moet in de toekomst niet langer als een alternatief maar effectief als een volwaardig transportmiddel worden beschouwd.

De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D'Hulster

Voorzitter, na de éminence grise van dit voorstel van resolutie, de heer de Kort, kan ik kort zijn. Voor sp.a was het heel belangrijk om het instrument van het Fietsberaad in te lassen. Dat is een soort kenniscentrum voor de fiets. Heel veel actoren en overheden geven het fietsbeleid in Vlaanderen vorm, maar dat gebeurt vaak versnipperd. Met dit voorstel van resolutie willen we de kennis van de studiebureaus, de universiteiten en de terreinkennis beter bundelen om het fietsbeleid te kunnen professionaliseren. Dat is zeker nodig. Er komen steeds weer nieuwe fietsen op de markt: bakfietsen, elektrische fietsen en dergelijke. Het fietsbeleid moet meer worden dan alleen een fietspadenbeleid, het moet een volwaardig element van het mobiliteitsbeleid worden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.