U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 januari 2014, 14.07u

Voorzitter
van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
193 (2013-2014)
De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D'Hulster

Voorzitter, minister, geachte leden, na een vraag over de parking, nu opnieuw een vraag over Antwerpen. (Opmerkingen)

Minister, onlangs heeft de regering een extra inspanning gedaan voor het nachtnet van Gent. Dat lijkt me heel goed nieuws, want een bruisende stad als Gent verdient een nachtnet. Aan de andere kant van de Schelde ligt er echter ook een bruisende stad, Mortsel, en naast Mortsel ligt er nog een bruisende stad, Antwerpen, en ook daar is er een nachtnet. Enkele jaren kwam het nachtnet even onder druk in heel de besparingsdiscussie. Toen heeft De Lijn een creatieve oplossing gevonden door dit deels te laten financieren door De Koninck. Dan heb ik het over het bier, niet over de vorst.

Dat was een heel creatieve oplossing. Ik herinner mij ook dat die tijdelijk is. Hoe staat het eigenlijk met dat contract? Loopt dat nog? Blijft dat lopen? Zo niet, wordt de leemte  opgevangen, zodat de Antwerpenaar zich ook ’s nachts met de bus zal kunnen verplaatsen? 

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, collega's, het is de bedoeling om het Antwerpse Nachtnet zoals het vandaag bestaat, te handhaven. Er zijn geen uitbreidingsplannen, in tegenstelling met Gent. Het Antwerpse Nachtnet bedient de reizigers tijdens weekdagen al tot halfeen of één uur, en dat is later dan in Gent, waar het aanbod dus zal worden uitgebreid. In het weekend is het aanbod in Antwerpen tot vier uur gegarandeerd, terwijl dat in Gent een uur of halftwee is. Er zijn dus geen plannen om het Antwerpse Nachtnet in te krimpen of uit te breiden. Wel wordt met de steden en met de privésector onderhandeld op welke manier de nachtnetten optimaal kunnen worden gefinancierd. In Antwerpen financieren de stad en de rand mee. Voor Gent is beslist dat de stad een grote bijdrage zal leveren. De onderhandelingen lopen nog, en ik heb er alle vertrouwen in dat De Lijn die goed zal afronden. In elk geval zijn er geen plannen om een stuk van het nachtnet van Antwerpen aan Gent te geven.

De heer Steve D'Hulster

Minister, dat is een hele geruststelling. (Gelach)

Oei, nu ben ik mijn kluts kwijt. (Gelach)

Minister Hilde Crevits

Ja, dat ben ik wel gewoon dat u uw kluts kwijt bent. (Gelach)

De heer Steve D'Hulster

Het busverkeer wordt geëvalueerd. De nachtbussen zijn een speciaal geval; ik neem aan dat die op een speciale manier worden geëvalueerd. Hebt u van de stad Antwerpen concrete vragen gekregen om bijsturingen aan het nachtnet aan te brengen?

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, ik sluit mij aan bij de ongerustheid van mijn collega. We vangen geruchten op, en eentje ervan is dat het Antwerpse Nachtnet zou worden afgebouwd. Hier zegt u letterlijk dat het de bedoeling is om het nachtnet in stand te houden; dat er geen plannen zijn om in te krimpen en dat we ons geen zorgen moeten maken. Ik ben daar erg blij mee, temeer omdat het Antwerpse stadscollege daartoe geld heeft opzijgezet.

Minister Hilde Crevits

Ik kan dat alleen maar bevestigen. Uiteraard is het zo dat de stad en de omliggende gemeenten mee financieren. Het is de bedoeling dat dit zo blijft. Dat geldt ook voor Gent. Het is niet de bedoeling om het Antwerpse Nachtnet af te bouwen. Er is interesse vanwege de privésector. Die onderhandelingen worden gevoerd door De Lijn, dus daar kan ik niets meer over zeggen. Maar het is de bedoeling om het Antwerpse Nachtnet in stand te houden.

Mijnheer D’Hulster, ik heb geen informatie over extra vragen vanwege de stad. Er zijn ook geen plannen om het nachtnet uit te breiden. Er gebeurt een permanente evaluatie. Het zou wel niet goed zijn om het nachtnet voortdurend te wijzigen, want dat zou erg vervelend zijn voor de gebruikers.

De heer Steve D'Hulster

Ik noteer net als mevrouw De Ridder dat het nachtnet in Antwerpen behouden zal blijven. Dat is een hele geruststelling. We hebben het de vorige keer gehad over de basismobiliteit en over het feit dat de overheid meer vraaggericht moet werken. En op dat moment kan het nachtnet het verschil maken en de concurrentie met de wagen aangaan. Veel mensen die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, zullen wel gebruik maken van zo’n nachtnet.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

van Jan Verfaillie aan minister Hilde Crevits
192 (2013-2014)
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.