U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 januari 2014, 14.07u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Filip Dewinter bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag bij motie van orde het woord over de agenda. Ik wil mijn ongenoegen uitdrukken over het feit dat we vandaag niet in staat zijn om een actualiteitsdebat te voeren over datgene wat de vorige dagen uitgebreid in de media aan bod is gekomen: de cijfers over de lokale inburgering en de Integratiemonitor. Ik ga niet in op het dossier. Dat zullen we straks doen bij de actuele vragen. Gisteren heeft mijn fractie gevraagd om hierover een actualiteitsdebat te voeren. Dat is logisch en evident, gezien de dramatische cijfers als dusdanig en de reacties van de minister. Alle andere fracties wijzen dit debat af.

Ik stel vandaag vast dat zowel sp.a, Open Vld, N-VA als Groen het wel nuttig vinden om over hetzelfde thema actuele vragen te stellen. Dan vraag ik mij af waarvan de meerderheid schrik heeft, als sommige van de meerderheidsfracties nu zelf de minister over hetzelfde thema gaan ondervragen. Wil men minister Bourgeois uit de wind zetten? Heeft men schrik voor moties of voor politieke debatten over een toch wel heel actueel thema? Of is hier iets anders aan de hand? Maar inconsequent is men in ieder geval.

Voorzitter, ik denk dat ik het antwoord ken. Het antwoord is simpel. Het Vlaams Belang heeft het actualiteitsdebat over immigratie en inburgering gevraagd. En dus zeggen de fracties van meerderheid en oppositie heel simpel: “Het komt van het Vlaams Belang, dus zal er geen debat zijn. Dan doen we het debat maar op een andere manier, door middel van actuele vragen.” Dit is niet democratisch, dit is geen goede zaak, dit is een heel slecht precedent voor ons parlement. Ik had gehoopt dat u als voorzitter krachtig zou optreden en de fracties erop zou wijzen dat dit niet erg voor de hand liggend en consequent is. Maar dat hebt u niet gedaan. Ik betreur dat. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, mag ik erop wijzen dat de vraag van mevrouw Zamouri is overgekomen naar de plenaire vergadering omdat ze werd gesteld in de commissie? Wij hebben dus geen actuele vraag ingediend, die vraag komt over uit de commissie. Daarenboven hebben wij in de voorbije twee plenaire vergaderingen al een actualiteitsdebat gehouden. Wij hebben de afspraak dat we niet elke week een actualiteitsdebat houden. Dat is ook wel duidelijk. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Collega’s, mijn fractie heeft geen actuele vraag ingediend. Mijnheer Dewinter, als u regelmatig eens naar de commissie Binnenlands Bestuur zou gaan in dit Vlaams Parlement, zou u hebben gemerkt dat dit thema daar al meerdere keren werd besproken, niet alleen naar aanleiding van het nieuwe Integratiedecreet. Er werden de laatste maanden ook meerdere vragen gesteld. Nu komt het in de kranten, maar die cijfers waren al lang bekend. Dat in de gemeente Zaventem 40 procent van de inwoners van vreemde afkomst is, weten wij al twee jaar. In de commissie Binnenlands Bestuur is al herhaalde malen gesproken over het beleid, dat voornamelijk, en zeker na het nieuwe decreet, een lokaal beleid moet zijn. Mijnheer Dewinter, u wilt er weer een punt van maken omdat het uw corebusiness is. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

U gaat naar de verkiezingen en u wilt dat thema opnieuw naar boven brengen.

Ik steun wat de voorzitter zegt, namelijk dat dit al herhaaldelijk besproken is in de commissie. Het staat iedereen vrij om er vragen over te stellen, maar het kan niet de status van een actualiteitsdebat krijgen. (Opmerkingen)

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, u weet dat ik het gentlemen’s agreement bewaak. Ik heb in het Uitgebreid Bureau trouwens gepleit voor de verlenging ervan.

Gisteren heb ik, naar aanleiding van uw vraag, onmiddellijk alle andere fracties bevraagd. Ik heb twee negatieve reacties gekregen, van Open Vld en van Groen. Van LDD heb ik geen reactie gekregen, maar ik heb contact opgenomen met de fractiesecretaris.

Er waren twee actuele vragen, en eigenlijk had ik die vragen willen afwijzen en doorverwijzen naar het debat in de commissie, om de doodeenvoudige reden dat naar aanleiding van een vraag van mevrouw Zamouri gisteren in de commissie de minister daar al op heeft ingespeeld. Maar omdat er dan drie vragen waren ingediend, heb ik beslist om die actuele vragen toch toe te laten.

Ik beslis inderdaad autonoom of er al dan niet een actualiteitsdebat plaatsvindt, maar als ik dergelijke tegenstrijdige signalen krijg, kies ik voor een tussenoplossing en doen we het met actuele vragen. Groen wou bijvoorbeeld geen debat, maar dient tegelijkertijd wel een vraag in. Men wil het dus blijkbaar toch in de plenaire brengen, en om die reden heb ik beslist dat het actuele vragen zijn, en geen actualiteitsdebat.

Natuurlijk wil men geen actualiteitsdebat in het parlement. Liefst van al nog zou men, in het vooruitzicht van de verkiezingen, over dit thema helemaal geen debat hebben, niet in het parlement, niet op tv, niet in de kranten, niet in een gemeenteraad, niet in de provincieraad, nergens, want deze cijfers zijn zo gênant, zo pijnlijk en, zoals de minister zelf op televisie heeft gezegd, zo dramatisch.

Een op zes inwoners van dit land is van vreemde afkomst, bij kleuters is dat een op drie, in onze grote steden is het bijna een meerderheid. Daarover voeren we toch geen debat, zeker? Dat zou de bevolking wel eens kunnen verontrusten. Dit zou de realiteit over het immigratieprobleem hier aan bod kunnen laten komen, en als we nu één iets niet willen, is het dat dit thema een thema zou kunnen zijn naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei. Dat is de reden – en er is er geen andere – om dit debat niet in dit parlement, en nergens als het kan, op geen enkel forum, te voeren. De reden is politiek, en al de rest is blablabla. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, als de drie andere oppositiepartijen tegen u ‘ja’ hadden gezegd, had het debat hier rustig plaatsgevonden, maar gezien de tegenstrijdige signalen heb ik voor een compromis gekozen, namelijk actuele vragen. Met andere woorden: het debat zal toch plaatsvinden in dit parlement, naar aanleiding van vijf actuele vragen. Ik stel dan ook voor dat we nu overgaan tot de actuele vragen, dan kunnen de luisteraars en kijkers ten minste horen wat erover gezegd zal worden.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.