U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik zou graag de spoedbehandeling vragen, conform artikel 50 van het Reglement, voor een voorstel van resolutie van de heer De Gucht, de dames Brusseel, De Knop, Vanderpoorten en Moerman, en van mezelf, dat ik graag deze vergadering nog zou behandeld zien.

De voorzitter

Mijnheer Tommelein, we zullen daarover in de loop van de vergadering oordelen. Het gaat, op het Vlaamse beleidsniveau, over de sensibilisering van de jeugd door de Holocaust expliciet op te nemen in de eindtermen van het secundair onderwijs, en over de archivering van bronnen die inzicht geven in het verleden. Dat stuk is gedrukt. Iedereen kan het raadplegen op zijn iPad.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.