U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen

Ondanks het gevorderde uur wil ik toch even de aandacht vestigen op deze materie. We weten allemaal dat de Vlaamse diplomatie een van de belangrijkste instrumenten is om uitvoering te geven aan de buitenlandse component van ons bevoegdheden. Uit de praktijk blijkt echter dat Vlaanderen vele kansen laat liggen om zijn buitenlandse netwerk zo in te zetten dat het zijn strategische belangen optimaal kan ondersteunen. De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) heeft een advies geformuleerd met een 26 interessante aanbevelingen om daar verbetering in aan te brengen. Wij vragen dan ook dat de Vlaamse Regering de nodige initiatieven neemt om opvolging te geven aan dit belangrijk advies.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire

Zoals iedereen hier weet, heb ik een groot hart voor het Vlaamse buitenlands beleid en de Vlaams diplomatie in spe. Ik denk dat het document van de SARiV met 26 aanbevelingen een interessant document is. Er was gisteren een gedachtewisseling gepland, die niet kon doorgaan omdat er te weinig collega’s aanwezig waren. Ik weet niet of alle 26 aanbevelingen evenveel steun verdienen. Ik zou liever die gedachtewisseling met de SARiV afwachten en ook het antwoord van de minister-president op de verschillende adviezen en suggesties alvorens tot een gemeenschappelijke conclusie te komen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  81 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.