U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2013, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van mevrouw Vissers en de heren Van Hauthem en Sintobin, op artikel 10.

Stemming nr. 3

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  87 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  84 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Lies Jans.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 10.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  68 leden hebben ja geantwoord;
  15 leden hebben neen geantwoord;
  19 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  15 leden hebben neen geantwoord;
  18 leden hebben zich onthouden.

Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  34 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.