U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2013, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers

Voorzitter, collega’s, wij hebben bij dit voorstel van decreet een amendement ingediend en ik zou dit even willen toelichten.

Wij vragen ons af waarom kandidaat-regeringscommissarissen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, geen recent uittreksel uit het strafregister, maar enkel een verklaring op erewoord, dienen voor te leggen. Het kan immers zijn dat ze strafbare feiten pleegden in België. Het amendement dat wij voorstellen neemt de discriminatie weg tussen kandidaten met de Belgische nationaliteit en kandidaten zonder Belgische nationaliteit. Ook de Raad van State maakte hier een opmerking over. Ik citeer uit het verslag van de Raad van State: “Het is niet duidelijk waarom de kandidaat met de Belgische nationaliteit en een uittreksel uit het strafregister en een verklaring op erewoord dat hij geen dergelijke veroordeling heeft opgelopen, dient voor te leggen".

Voorzitter, collega’s, tijdens de bespreking gaf de minister aan dat indien het parlement deze wijziging wilde doorvoeren, hij hiermee geen enkel probleem zou hebben. Ik citeer uit het verslag: “Minister Geert Bourgeois heeft er geen probleem mee als het parlement zou voorstellen dat voor Belgen en niet-Belgen een verklaring op erewoord zou volstaan.”

Collega’s, ik zou dan ook willen vragen, gezien minister Bourgeois geen probleem heeft met deze aanpassing, om dit amendement straks goed te keuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2166/1)

– De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 10. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2166/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 11 tot en met 33 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.